Strona główna

Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
REGON 015259640, NIP 525-22-48-481
 
Dom Pomocy Społecznej
Im. św. Brata Alberta
Ul. Kawęczyńska 4b
03-772 Warszawa
 
strona internetowa: www.dpskaw.pl 
 
e-mail: dpskaw@dpskaw.pl  ; sekretariat@dpskaw.pl
Tel. 22/ 619-58-02, tel./fax.: 22/670-43-18
 
Biuro, kadry, księgowość:
Tel. 22/ 670-48-85
 
 
 
Od 25 maja 2018 roku Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta stosuje RODO (GDPR), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 
 Klauzula informacyjna związana z nagrywaniem osób
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających, wchodzących do budynku
Klauzula informacyjna dla Mieszkańców Domu
Klauzula informacyjna dla osoby oczekującej na przyjęcie, jako Mieszkańca
Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wniosek
Klauzula informacyjna dla Opiekuna Prawnego
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych -kontrahentów
Klauzula informacyjna dla darczyńców
Klauzula informacyjna dla osób wykonujących nieodpłatne, kontrolowane prace na cele społeczne
Klauzula informacyjna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Podkanały
Menu Podmiotowe
Menu Przedmiotowe
Dokumenty
Strona główna
Nazwa
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
Rejestr zmian

Wersja standardowa