Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - DPS im. św. Brata Alberta

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

REGON 015259640, NIP 525-22-48-481

 

Dom Pomocy Społecznej

Im. św. Brata Alberta

Ul. Kawęczyńska 4b

03-772 Warszawa

 

strona internetowa: www.dpskaw.pl 

 

e-mail: dpskaw@dpskaw.pl  ; sekretariat@dpskaw.pl

Tel. 22/ 619-58-02, tel./fax.: 22/670-43-18

 

Biuro, kadry, księgowość:

Tel. 22/ 670-48-85

 

 

 

Od 25 maja 2018 roku Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta stosuje RODO (GDPR), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

 Klauzula informacyjna związana z nagrywaniem osób

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających, wchodzących do budynku

Klauzula informacyjna dla Mieszkańców Domu

Klauzula informacyjna dla osoby oczekującej na przyjęcie, jako Mieszkańca

Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wniosek

Klauzula informacyjna dla Opiekuna Prawnego

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych -kontrahentów

Klauzula informacyjna dla darczyńców

Klauzula informacyjna dla osób wykonujących nieodpłatne, kontrolowane prace na cele społeczne

Klauzula informacyjna dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne

 


Wprowadził Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-11-12
Aktualizujący Szczepański Adam 2018-05-30
Zatwierdzający Bondarczuk Izabela 2018-05-30
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-30
Wersja standardowa