Kanał Wyżej
Pełnomocnictwo

Siostra Izabela Bondarczuk -Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, posiada Pełnomocnictwo Nr GP-IX.0052.2287.2012 z dnia 2012-06-15, udzielone przez Prezydenta m. st. Warszawy -Panią Hannę Gronkiewicz -Waltz.
 
Pełnomocnictwo obejmuje m. in. działanie w imieniu m. st. Warszawy, w sprawach objętych przedmiotem działania kierowanej jednostki organizacyjnej.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Pełnomocnictwo

Wersja standardowa