Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Pełnomocnictwo

Siostra Izabela Bondarczuk -Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, posiada Pełnomocnictwo Nr GP-IX.0052.2287.2012 z dnia 2012-06-15, udzielone przez Prezydenta m. st. Warszawy -Panią Hannę Gronkiewicz -Waltz.

 

Pełnomocnictwo obejmuje m. in. działanie w imieniu m. st. Warszawy, w sprawach objętych przedmiotem działania kierowanej jednostki organizacyjnej.


Wprowadził Szczepański Adam 2011-11-15
Aktualizujący Szczepański Adam 2012-08-08
Zatwierdzający Bondarczuk Izabela 2012-08-08
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-08-08
Wersja standardowa