Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DPS im. św. Brata Alberta > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Informacje o przetargach

Informacje o przetargach

  Drukuj
 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Warszawie, informuje że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, otrzymał dofinansowanie –Grant nr COVID 19.07.71., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant został przeznaczony na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu,

 

zgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (ze zmianami).

 

W firmie: Skamex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, zakupiono 145 szt. maseczek ochronnych, filtrujących FFP3 z zaworem wydechowym na kwotę 3 388,65 zł brutto.

 

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie, działając w oparciu o Regulamin przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych - Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 2/2018 z dnia 2018-01-31, dokonał analizy rynku.

Zebrano oferty 6 firm (w tym 5 sklepów internetowych). Ceny najdroższych masek ochronnych FFP3 wynosiły 50,43 zł brutto /1 szt., najtańszych 23,37 zł brutto /1szt.

Wybrano ofertę najtańszą, tj. ofertę firmy: Skamex Sp. z o.o. Sp. K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź. Cena masek ochronnych FFP3 wynosi 19,00 zł netto, 23,37 zł brutto/szt.

Zamówiono 145 szt. półmasek filtrujących FFP3 z zaworem wydechowym na kwotę 3388,65 zł brutto.

 

  

 

     Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Warszawie, jako jednostka organizacyjna m. st. Warszawy stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/. Na stronie internetowej www.dpskaw.pl w zakładce zamówienia publiczne, publikowane są m. in. ogłoszenia o przetargach, specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, odpowiedzi na zapytania do specyfikacji, zmiany specyfikacji, informacje z otwarcia ofert, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i inne wymagane w/w ustawą informacje.

 

Ponadto, w oparciu o Zarządzenie nr 1459/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zasad informowania o zamówieniach publicznych udzielanych przez m. st. Warszawę oraz jednostki nadzorowane przez m. st. Warszawę,

na stronie www.um.warszawa.plpublikowane są:

1)     ogłoszenia o zamówieniach lub umowach ramowych udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz ogłoszenia
o zamówieniach udzielanych w trybie dialogu konkurencyjnego, a także licytacji elektronicznej;

2)      informacje o postępowaniach w sprawie zamówienia publicznego zakończonych zawarciem umowy o zamówienie publiczne lub umowy ramowej, niezależnie od trybu udzielenia zamówienia;

3)      ogłoszenia o konkursach.

 

Dom Pomocy Społecznej ponadto może opublikować na stronie internetowej informacje o zamówieniach publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 
 
Wprowadził Szczepański Adam 04-03-2008
Aktualizujący Szczepański Adam 09-12-2020
Zatwierdzający Bondarczuk Izabela 09-12-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-12-2020
Liczba odwiedzin: 17491
Rejestr zmian